Grădinița 2018

Înscrierile la grădiniță pentru 2018/2019 se apropie de sfârșit. Află care sunt criteriile de selecție și documentele necesare. Din 7 mai se derulează reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să continue şi în anul de învăţământ 2018-2019.

După finalizarea procesului de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Documente necesare pentru înscrierea la grădinițe

Actele necesare înscrierii la învăţământul preşcolar sunt: cererea de înscriere, copie certificat de nastere copil, copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal, fişa medicală (adeverinţa medic de familie – apt colectivitate), hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul).

Pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal este nevoie de adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial.

Părinţii vor completa maxim 3 opţiuni pentru unităţile de învăţământ, în funcţie de preferinţe, iar pentru copiii care nu sunt cuprinşi într-o grădiniţă se va completa o nouă cerere pentru a doua perioadă de înscrieri.

Instituțiile de învăţământ preşcolar și ante-prescolar din Florești

Potrivit HCL 166/2017, lista structurilor de învățământ preșcolar la nivelul UAT Floresti este următoarea:

  1. Școala Gimnazială Gheorghe Șincai, Florești
  2. Grădinița cu Program Prelungit Florești
  3. Grădinița cu Program Prelungit Cetatea Fetei, Florești (inclusiv gradinita noua de pe strada I. Rusu – 12 săli)
  4. Școala Gimnazială Luna de Sus
  5. Grădinița cu Program Prelungit Daniela, Florești
  6. Grădinița cu Program Prelungit Prietenii lui Mickey Mouse, Florești
  7. Grădinița cu Program Prelungit Prietenii lui Mickey Mouse, structura I, Florești

În ceea ce privește lucrările în execuție la nivel de șantier în fază avansată, acestea sunt (potrivit informațiilor furnizate de cabinetul primarului Horia Șulea) „realizarea Școlii – Liceu din Cetatea Fetei (42 de sali de clasa, 4 laboratoare, sala de conferinte si doua terenuri de sport) și a creșei (120 locuri) din aceeași zona.

De asemenea, la nivel de demersuri pre-șantier se afla proiectul a încă unei gradinițe”. Pe lângă lista primită de la Primărie, mai exista încă 7 instituții cu formă de învățământ preșcolar și ante-preșcolar, doar că acesta nu au acreditare. Au și program de învățământ preșcolar, doar ca pe documente acesta apare ca spațiu de joacă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *